Postup při reklamaci poškozené zásilky

Při příjmu zásilky jste povinni ji vizuálně zkontrolovat. V případě, že je zásilka zjevně poškozená (je poškozen i vnější obal), postupujte takto:

    1)  Napište stručný popis poškození (např. krabice je protržená, promočená apod.) do doručovacího listu – ten má u sebe řidič.
    2)  Vyplňte hned na místě s řidičem reklamační formulář – ten najdete zde.
    3)  Pořiďte fotodokumentaci - v kvalitě min. 640 px a ve formátu JPG nebo IMG - obalu zásilky (celkové zobrazení), poškozené částí obalu zásilky, přepravního štítku zásilky, výplně a umístění zboží v balení a poškozeného zboží.
    4)  Proveďte soupis poškozeného zboží dle faktury (identický popis zboží z faktury, včetně čárového kódu) s uvedením počtu poškozených kusů.
    5)  Během reklamačního řízení (do doby uzavření reklamace) ponechávejte zboží ve stavu, v jakém vám bylo doručeno, a to pro případ ohledání zásilky.
    6)  Odešlete ihned (nejpozději do 3 dnů) na info@svetkamenu.cz. Veškerá komunikace probíhá písemně.

V případě skrytých vad zásilky (zevní obal nebyl poškozen), postupujte takto:

    1)  Pořiďte fotodokumentaci - v kvalitě min. 640 px a ve formátu JPG nebo IMG - výplně a umístění zboží v balení a poškozeného zboží.
    2)  Proveďte soupis poškozeného zboží dle faktury (identický popis zboží z faktury, včetně čárového kódu) s uvedením počtu poškozených kusů.
    3)  Během reklamačního řízení (do doby uzavření reklamace) ponechávejte zboží ve stavu, v jakém vám bylo doručeno, a to pro případ ohledání zásilky.
    4)  Odešlete ihned (nejpozději do 3 dnů) na info@svetkamenu.cz. Veškerá komunikace probíhá písemně.

Upozorňujeme, že při nedodržení těchto pokynů hrozí reálné riziko, že vaše reklamace nebude uznána.