Postup pro reklamaci

 • Zjevně poškozené zásilky
 • Při skrytých vadách (nebyl poškozen zevní obal zásilky)

Při příjmu zásilky máte povinnost zásilku vizuálně zkontrolovat.

V případě, že je zásilka zjevně poškozena, postupujte následovně:

 • Uveďte stručnou výhradu a definici poškození do doručovacího listu (má řidič)
 • Pořiďte fotodokumentaci – v kvalitě min 640 px a ve formátu JPG nebo IMG
  • Obalu zásilky (celkové zobrazení)
  • Poškozené části obalu zásilky
  • Přepravního štítku zásilky
  • Výplně a umístění zboží v balení
  • Zobrazení poškozeného zboží
 • Proveďte soupis poškozeného zboží dle faktury (identický popis zboží z faktury, včetně čárového kódu) s uvedením počtu poškozených kusů
 • Během reklamačního řízení (do doby uzavření reklamace) ponechte zboží ve stavu, v jakém vám bylo doručeno, a to pro případ ohledání zásilky.
 • Odešlete ihned (nejpozději do 3 dnů) na info@svetkamenu.cz. - Veškerá komunikace probíhá písemně.

Upozorňujeme, že při nedodržení těchto pokynů hrozí reálné riziko, že Vaše reklamace nebude uznána.